Dr n. med. Szymon Kołacz – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej współpracujący z Dubai London Clinic and Hospital w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kliniką Kolasiński. Poprzednio związany ze szpitalem Mediclinic Abu Dhabi oraz Kliniką Chirurgii Plastycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie również ukończył staż specjalizacyjny w 2015 roku.

Swoje dodatkowe doświadczenie zawodowe z zakresu chirurgii estetycznej zdobywał m.in. Instytucie Chirurgii Plastycznej Dr Javiera De Benito w Barcelonie oraz Akademikliniken w Sztokholmie. W 2018 roku obronił pracę doktorską z zakresu obrazowania ukrwienia płatów tkankowych w chirurgii rekonstrukcyjnej. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu chirurgii plastycznej. Uczestnik ogólnokrajowych konferencji oraz zagranicznych praktyk na Tajwanie, Wyspach Brytyjskich i w Hiszpanii. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Emirates Society of Plastic Surgery i American Society of Plastic Surgeons. Prywatnie pasjonat sportów wodnych.

Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Emirates Society of Plastic Surgery

American Society of Plastic Surgeons

International Society of Aesthetic Plastic Surgery

Edukacja
Akademia Medyczna we WrocławiuUniversidad Miguel Hernandez de ElcheUniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Doktorat
„Nowe spojrzenie na termografię dynamiczną pobudzoną niską temperaturą w chirurgii rekonstrukcyjnej z zastosowaniem złożonych płatów tkankowych u ludzi” Wrocław, Polska 2018 https://tiny.pl/gbrsn
Prace naukowe
 • „Three distinct cutaneous malignancies arising in a post-burn scar”
  R. Burdach, M. Sławińska, W. Biernat, T. Nowicki, J. Jankau, Sz. Kołacz, B. Chrzanowska, M. Sobjanek, A. StarzyńskaDermatol Review 2019, 106, 417-423
  https://doi.org/10.5114/dr.2019.88260
 • „Infrared (IR) Thermography-based Quantitative Parameters to Predict the Risk of Post-operative Cancerous Breast Resection Flap Necrosis”
  A. Saxena, EYK.Ng, V. Raman, M. Syarifuddin Bin Mohamed Hamli, M. Moderhak, Sz. Kolacz, J. Jankau Infrared Physics & Technology
  https://doi.org/10.1016/j.infrared.2019.103063
 • „New perspective on the in vivo use of cold stress dynamic thermography in integumental reconstruction with the use of skin-muscle flaps”
  Szymon Kolacz, Mateusz Moderhak, Jerzy Jankau
  Journal of Surgical Research, Volume 212, 15 May 2017, Pages 68–76
  http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2016.12.022
 • „Active dynamic thermography method for TRAM flap blood perfusion mapping in breast reconstruction”
  Jankau M. Moderhak, Sz. Kołacz,J. Jankau T. Juchniewicz 
  Quantitative InfraRed Thermography Journal, Volume 14, 2017 – Issue 2 
  https://tiny.pl/tc6g4
 • „Unusual complications after removal of ruptured 30-year-old breast implants. Case report.”
  Alina Z. Hedrych-Ozimina, Szymon L. Kolacz, Alicja H. Renkielska, Daria J. Dobaczewska, Irena R. Grobelny, Jerzy A. Jankau
  Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):77–81
 • „Zabiegi poprawiające wygląd klatki piersiowej po operacji rekonstrukcyjnej”
  M. Graczyk, S. Kołacz, M. Kuczyński, J. Jankau
  http://www.mp.pl/onkologia/nowotwory/rak-piersi ; 2015
 • „First Polish experience in follow-up care of a patient with a subcutaneous cardioverter-defibrillator (S-ICD)”Kempa, Maciej;
  Muraszko-Kuzma, Marek; Kolacz, Szymon; et al.
  Kardiologia Polska, Volume: 72 Issue: 11 Pages: 1168-1168 Published: 2014
 • The influence of feed phosphates on the structural, mechanical and chemical properties of bone tissue in pigs
  Nikodem, A.;Dragan, Sz; Kolacz, Sz. et al.
  Polish Journal of Veterinary Sciences, Volume: 15 Issue: 2 Pages: 275-283 Published: 2012
Konferencje
 • „Problem zatorowości tłuszczowej w chirurgii plastycznej: przegląd na podstawie dostępnej literatury.”XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań 2019 Kołacz Sz.
 • „Zastosowanie płata TRAM supercharged w rekonstrukcjach piersi” Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Chirurgia Rekonstrukcyjna i Estetyczna Piersi. Lublin 2016
  Sz. Kołacz
 • „The use of the static thermography in monitoring flap perfusion in breast reconstruction with TRAM flap”
  13th International conference Quantitative Infrared Thermography Conference 2016, Gdansk, Polska
  Sz. Kołacz, M. Moderhak , J. Jankau
 • „Comparison of perforator location in dynamic and static thermographic imaging with Doppler ultrasound in breast reconstruction surgery”
  13th International conference Quantitative Infrared Thermography Conference 2016, Gdansk, Polska
  Sz. Kołacz, M. Moderhak, J. Jankau
 • „An Active Dynamic Thermography (ADT) method for TRAM flap blood perfusion mapping in breast reconstruction”
  13th International conference Quantitative Infrared Thermography Conference 2016, Gdansk, Polska
  M. Moderhak, Sz. Kołacz, J. Jankau and T. Juchniewicz
 • „Evaluation of IPSI-lateral versus CONTRA-lateral TRAM flap survival with static thermography in pedicled flap breast reconstruction”
  13th International conference Quantitative Infrared Thermography Conference 2016, Gdansk, Polska
  J. Jankau, M. Moderhak and Sz. Kołacz
 • „Wykorzystanie Termografii Dynamicznej w ocenie ukrwienia płatów złożonych w zabiegach rekonstrukcyjnych piersi.”
  XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej 2013, Kazimierz Dolny, Polska
  Sz. Kołacz
 • „Diabetic foot as seen by the plastic surgeon”
  1st Central & Eastern Europe Diabetic Foot Academy 2012, Warsaw, Poland
  Sz. Kołacz
Języki
AngielskiHiszpański
Dyplomy i certyfikaty